Thầy Ce Hằng Trường sinh năm 1961, xuất gia với đại lăo ḥa thượng Tuyên Hoá tại Vạn Phật Thánh Thành năm 1982. Sau nhiều năm được ḥa thượng nghiêm ngặc huấn luyện dưới truyền thống Thiền và giáo nghĩa kinh Hoa Nghiêm,Thầy Hằng Trường chủ trương phương pháp tu hành toàn diện, tức là tu hành về mọi mặt, mọi phương diện của cuộc sống bao gồm tâm linh, tâm lư, trí năng, đạo đức, quan hệ xă hội và nhất là sức khoẻ thân thể.

Với ư nguyện đó, năm 2002, Thầy đă sáng lập ra hội Từ Bi Phụng Sự (Compassion Service Society, CSS) tại miền Nam California, nhằm mục đích đem lại mô h́nh toàn diện áp dụng vào đời sống thực tiễn và đem đạo Bồ Tát ra thực hành trong thời đại mới. Do vậy hàng ngày Thầy đều dạy Thiền, hàng tháng Thầy đều có lớp huấn luyện Thiền tại trung tâm ITC để đại chúng thực tập xuất tục trên con đường thanh tịnh. Đồng thời Thầy cũng chủ trương rèn luyện thân thể với môn Càn Khôn Thập Linh, Dưỡng Sinh Thập Huyền và Yoga để giúp những người theo học có đủ sức khoẻ tu hành.

Đi đôi với nỗ lực rèn luyện tự thân, Thầy cũng chủ trương công tác từ thiện, cứu trợ những nơi khốn khổ, tự đem đạo Bồ Tát ra hoàn thành, tạo từ bi giúp đời.

Từ ba năm nay, thầy đă được mời đi giảng pháp ở nhiều nơi trong và ngoài nước bằng tiếng Việt, Anh và Hoa. Đây là chuyến hoằng pháp đầu tiên của thầy đến vùng Washington DC và phụ cận do các phật tử thỉnh cầu. Thầy sẽ giảng pháp bằng tiếng Việt và Anh.

Tuần báo Giao Điểm có viết bài giới thiệu đến Thầy Hằng Trường như sau:

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1205_dv-hangtruong.htm